bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 75 verš 2

Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji.