bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 75 verš 5

Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů.