bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 75 verš 6

Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte tvrdošijně.