bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 76 verš 10

Když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Sélah.