bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 76 verš 13

Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským.