bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 77 verš 10

Zdali se zapomněl smilovávati Bůh silný? Zdaž zadržel v hněvě milosrdenství svá? Sélah.