bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 77 verš 11

I řekl jsem: Toť jest má smrt. Ale učiníť proměnu pravice Nejvyššího.