bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 77 verš 15

Ty jsi ten Bůh silný, jenž činíš divné věci; uvedl jsi v známost mezi národy sílu svou.