bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 77 verš 5

Zdržoval jsi oči mé, aby bděly; potřín jsem byl, aniž jsem mluviti mohl.