bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 77 verš 7

Rozpomínal jsem se v noci na zpěvy své, v srdci svém přemyšloval jsem, a zpytoval to duch můj, pravě: