bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 77 verš 9

Zdali do konce přestane milosrdenství jeho? A konec vezme slovo od pokolení až do pokolení?