bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 79 verš 11

Vstupiž před oblíčej tvůj lkání vězňů, a podlé velikosti síly své zanechej ostatků k smrti oddaných.