bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 79 verš 4

Vydáni jsme v pohanění sousedům našim, v posměch a žert těm, kteříž jsou vůkol nás.