bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 79 verš 6

Vylí hněv svůj na národy, kteříž tě neznají, a na království, kteráž jména tvého nevzývají.