bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 79 verš 9

Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro slávu jména svého; vytrhni nás, a buď milostiv hříchům našim pro jméno své.