bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 8 verš 1

Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.