bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 8 verš 10

Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi!