bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 8 verš 4

Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám: