bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 8 verš 5

Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?