bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 8 verš 7

Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho: