bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 8 verš 9

Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými.