bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 80 verš 1

Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi.