bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 80 verš 14

Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.