bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 80 verš 16

Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.