bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 80 verš 3

Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.