bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 1

Přednímu z kantorů na gittit, Azafovi.