bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 10

A nebude-li mezi vámi Boha jiného, a nebudeš-li se klaněti bohu cizímu.