bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 11

Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, otevři jen ústa svá, a naplnímť je.