bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 12

Ale neuposlechl lid můj hlasu mého, a Izrael nepřestal na mně,