bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 13

A protož pustil jsem je v žádost srdce jejich, i chodili po radách svých.