bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 14

Ó byť mne byl lid můj poslouchal, a Izrael po cestách mých chodil,