bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 15

Tudíž bych já byl nepřátely jejich snížil, a na protivníky jejich obrátil ruku svou.