bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 16

A ti, kteříž v nenávisti mají Hospodina, úlisně by se jim poddávati musili, i byl by čas jejich až na věky.