bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 17

A krmil bych je byl jádrem pšenice, a medem z skály sytil bych je.