bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 2

Plésejte Bohu, síle naší, prokřikujte Bohu Jákobovu.