bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 3

Vezměte žaltář, přidejte buben, harfu libou a loutnu.