bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 4

Trubte trubou na novměsíce, v uložený čas, v den slavnosti naší.