bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 5

Nebo toť jest ustavení v Izraeli, řád Boha Jákobova.