bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 6

Na svědectví v Jozefovi vyzdvihl jej, když byl vyšel proti zemi Egyptské, kdež jsme jazyk neznámý slýchati musili.