bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 7

Osvobodil jsem, dí Bůh, od břemene rameno jeho, a ruce jeho nádob zednických zproštěny byly.