bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 81 verš 9

Řeklť jsem: Slyš, lide můj, a osvědčím se tobě, ó Izraeli, budeš-li mne poslouchati,