bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 82 verš 1

Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí: