bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 82 verš 2

Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných přijímati? Sélah.