bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 82 verš 4

Vytrhněte bídného a nuzného, z ruky nešlechetných vytrhněte ho.