bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 82 verš 6

Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;