bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 82 verš 7

A však jako i jiní lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete.