bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 84 verš 1

Přednímu z kantorů na gittit, synů Chóre, žalm.