bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 84 verš 6

Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich,