bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 84 verš 8

Berou se houf za houfem, a ukazují se před Bohem na Sionu.