bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 85 verš 10

Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.